Facebook

Facebook

لایک ها

2,903,718

فالوورها

3,388,725

اکشن ها

خلاصه گزارشات

خلاصه وضعیت اکانت

خروجی به csv

نمایش 15 ورودی اخیر.

تاریخ  لایک ها فالوورها
2020-05-31 یکشنبه 2,903,718 +4,397 3,388,725 +7,963
2020-05-29 جمعه 2,899,321 +1,919 3,380,762 +3,763
2020-05-28 پنج شنبه 2,897,402 +4,737 3,376,999 +7,571
2020-05-26 سه شنبه 2,892,665 +8,112 3,369,428 +15,781
2020-05-21 پنج شنبه 2,884,553 +4,863 3,353,647 +8,598
2020-05-19 سه شنبه 2,879,690 +6,606 3,345,049 +11,883
2020-05-16 شنبه 2,873,084 +6,765 3,333,166 +12,159
2020-05-13 چهارشنبه 2,866,319 +5,879 3,321,007 +11,964
2020-05-10 یکشنبه 2,860,440 +16,751 3,309,043 +26,315
2020-05-05 سه شنبه 2,843,689 +5,507 3,282,728 +9,729
2020-05-03 یکشنبه 2,838,182 +65,873 3,272,999 +87,089
2020-04-26 یکشنبه 2,772,309 +21,715 3,185,910 +55,112
2020-04-22 چهارشنبه 2,750,594 +2,344 3,130,798 +5,149
2020-04-21 سه شنبه 2,748,250 +3,205 3,125,649 +5,319
2020-04-20 دوشبنه 2,745,045 - 3,120,330 -
خلاصه کلی +158,673 +268,395

پیش بینی آینده

در اینجا شما می توانید پیش بینی های تقریبی آینده را بر اساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید

تا زمان تاریخ لایک ها فالوورها
آمار کنونی 2020-05-31 2,903,718 3,388,725
30 روز 2020-06-30 3,025,788 3,595,185
60 روز 2020-07-30 3,147,858 3,801,645
3 ماه 2020-08-29 3,269,928 4,008,105
6 ماه 2020-11-27 3,636,138 4,627,485
9 ماه 2021-02-25 4,002,348 5,246,865
1 سال 2021-05-31 4,388,903 5,900,655
1 سال و نیم 2021-11-29 5,129,461 7,153,179
2 سال 2022-05-31 5,874,088 8,412,585
بر اساس میانگین +4,069 لایک ها /روز +6,882 فالوور /روز
تاریخ آخرین بررسی موفق: 2020-05-31 23:20:37 تاریخ آخرین بررسی: 2020-05-31 23:20:37 ناحیه زمانی: UTC

یک حساب دیگر در اینستاگرام را وارد کنید